AGAPE-Sielunhoitoterapia

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

  • Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on menetelmä ja myös ajattelutapa, joka antaa lisää kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

  • Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään lähestymällä niitä keskustelujen ja työskentelyn kautta pääpainon ollessa tulevaisuudessa, tavoitteissa, ratkaisuissa tai ratkaisu ideoissa sekä toivon herättämisessä. Näin tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Valmentaja antaa tukea asiakkaille, joilla on ADHD, aspergerin tai jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette. Ratkaisukeskeinen valmennuksen keinot soveltuvat hyvin myös mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien ohjaamiseen.


  • Seuraava sivu --->


    sivut: ismo pulkkinen, 2010