AGAPE-Sielunhoitoterapia

Ajatusten kertominen turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä voi avata uudenlaisen näköalapaikan kohdata elämän realiteetit, menneisyyden kokemukset ja kivut sekä nykyisen elämäntilanteen tuomat haasteet, syvimmät kaipuut, tavoitteet ja unelmat.

Vastaanotto: Oulu ja Vaalasivut: ismo pulkkinen, 2010